Contrails - Research, comments and links

Contrails and Aviation-induced Cirrus Clouds

It's the economy, stupid!  (01)


"Natuurrampen drijven premies polissen omhoog.
Verzekeringsmaatschappijen gaan voor de herverzekering van hun risico's hogere premies betalen, omdat natuurrampen steeds meer schade veroorzaken. Daarvoor heeft de grootste herverzekeraar ter wereld, M�nchener Re, gisteren gewaarschuwd. Natuurrampen veroorzaken dit jaar 55 miljard dollar schade tegen 35 miljard in 2001. M�nchener Re denkt dat de verliezen de komende tijd cverder stijgen door het broeikaseffect". (Bron: NRC Handelsblad 31 Dec 2002)
Commentaar: Dus, terwijl de luchtvaart kunstmatig goedkoop wordt gehouden door middel van  belastingvrijdom en allerlei vormen van ondersteuning  bij  de aanleg en uitbreiding van luchthavens (waarmee dus een belangrijke oorzaak van het broeikaseffect in stand wordt gehouden) beginnen bedrijven en uiteindelijk ook de burger nu al de financi�le gevolgen van dit kortzichtige beleid te voelen. De rampen zelf zijn natuurlijk nog veel erger dan de premies die men betaalt voor het opvangen van de toekomstige kosten van die rampen. 


Contrails are Bad News