Contrails - Research, comments and links

Contrails and aviation-cirrus 
Tropopause (01)


Op 10 juni 2004 organiseert het KNMI een Colloquium over "Het belang van ozon in het tropopauzegebied voor het klimaat: de rol van chemie en transport." 
Spreker is Dr. Bram Bregman van het KNMI.

SAMENVATTING:
"Ozon is een belangrijk gas in de atmosfeer. Het is de leverancier van de belangrijkste chemische reiniger: het OH radicaal. Het is echter ook een product van luchtverontreiniging en een broeikas-gas. Tevens is het reactief en brengt schade aan gewassen en het menselijk respiratorisch systeem (het 'slechte' ozon). Daarnaast is het de belangrijkste beschermer van schadelijke UV-B straling via de bekende ozonlaag (het 'goede' ozon). In deze klassieke indeling neemt het tropopauzegebied een centrale positie in. De huidige klimaatverandering maakt deze positie crucialer om diverse redenen. Ozon (en vele andere broeikasgassen) zijn het meest effectief als broeikasgas in deze luchtlaag. Bovendien speelt het tropopauzegebied een sleutelrol in het transport van vervuiling (en waterdamp) naar de stratosfeer.

Sinds de industri�le revolutie is de troposferische ozonconcentratie verdubbeld. Berekeningen laten zien dat in de tweede helft van deze eeuw ozon naast CO2 het belangrijkste antropogene broeikasgas kan worden met name op het noordelijk halfrond, voor een groot deel als gevolg van toenemende industrialisatie. Klimaatverandering bepaalt echter in belangrijke mate het ozonbudget rond de tropopauze, waarin chemische processen een centrale rol spelen. 

Het probleem is dat modellen grote moeite hebben dit dynamisch actieve gebied adequaat te representeren. De onderlinge verschillen zijn substantieel en nemen toe als tevens klimaatverandering wordt verdisconteerd. In deze presentatie zullen de belangrijkste chemische en transportprocessen voor het ozonbudget in het tropopauzegebied worden behandeld, tevens in het licht van toekomstige klimaatverandering. Hierin zullen ook de grote onderlinge verschillen in modelresultaten van mondiale modellen en de oorzaken ervan aan de orde komen."
(bron: KNMI Colloquia)

Het belang van ozon in het tropopausegebied en de rol van chemie en transport

Commentaar: Het luchtverkeer stoot zijn verbrandingsgassen, waterdamp en a�rosolen uit in het tropopauzegebied dat zo'n "belangrijke sleutelrol speelt in het transport van vervuiling (en waterdamp) naar de stratosfeer". De verdubbeling van de troposferische ozonconcentratie sinds de industri�le revolutie moet wel gevolgen hebben voor de kwaliteit en kwantiteit van de zonnestraling dat het aardoppervlak bereikt ('global dimming').


Contrails are Bad News  (Startpage)