Contrails - Research, comments and links

Vliegtuigsmog en de Media  (01)


Dat niet alleen weermannen en -vrouwen luchtvaartsmog beschouwen als 'onschuldige sluierbewolking', maar dat ook journalisten liever geen nare dingen willen horen (laat staan schrijven) over meteorologische en klimatologische effecten van het luchtverkeer, werd pijnlijk duidelijk in het katern Kennis van de Volkskrant van zaterdag 22 oktober 2005. Daar stond een beledigend artikel van wetenschapsredacteur Martijn van Calmthout naar aanleiding van een kritische kanttekening die ik had gestuurd naar twaalf verschillende adressen naar aanleiding van een persbericht van het KNMI over de dagelijkse stikstofkaart op de website www.knmi.nl. Mijn e-mail was geen 'ingezonden brief'' of 'open brief', en dus ook niet gepubliceerd. Calmthout reageerde dus op een brief waarvan vrijwel niemand de inhoud kende met een artikel met een oplage van een paar honderdduizend stuks. Minimale journalistieke zorgvuldigheid vereist dan om de inhoud van de besproken brief correct weer te geven. Dat is niet gebeurd. Als burger sta je dan machteloos. Oordeelt u zelf:


----Oorspronkelijk bericht-----
Van: R&N van Waning-Hanssen [mailto:post@wanhan.nl]
Verzonden: dinsdag 18 oktober 2005 11:46

Aan: Radio1 Vpro Argos; VPRO Noorderlicht Radio1 (noorderlicht@vpro.nl); Radio1 VPRO Ochtenden; cc De Kleine Aarde, Jan Juffermans; cc Boer, Michiel de; cc FAO Gommes, Rene (SDRN); cc DuurzaamToerisme; cc KNMI Geurts, Harry; cc KNMI Somers, Monique; cc KNMI Velthoven, Peter v; cc MeteoConsult Otten; cc Milieudefensie Wijnhoven, Joris; cc Natuur&Mil Fransen; Radio1 NOS Journaal; Red Vkr Wetenschap; Red Vkr Persson, Michael; Red NRC Wetenschap; NRC Knip Red (knip@nrc.nl)

Onderwerp: KNMI toont luchtvervuiling, tenzij er te veel luchtvervuiling is..

Geachte Redactie,

Het NOS Radio 1 Journaal vertelde zojuist dat de KNMI iedere dag op haar website een satellietfoto zal plaatsen waarop met verschillende kleuren de luchtvervuiling door stikstofdioxide duidelijk te zien zal zijn. 
   Een voorwaarde daarbij is wel dat er niet te veel bewolking is om de foto te kunnen maken. Dus als er te veel vliegtuigsmog is kan de KNMI geen foto maken van de autosmog.
( https://www.knmi.nl/VinkCMS/news_detail.jsp?id=29140 )
   De NOS vertelt al de hele ochtend dat er alleen in het noorden wat bewolking is, maar dat de zon in de rest van het land 'volop schijnt'. In werkelijkheid is de hele lucht bedekt met contrails (vliegtuigstrepen) en luchtvaartsmog.
   Weerpraatjesmaker Marjon de Hond van de NOS liet in het Journaal van gisteravond 8 uur een fraaie foto van de zonsondergang met contrails zien, en vertelde daarbij: 'Op de foto's ziet u de sluierbewolking." Toen brak mijn klomp.
   Ook weerman Klaas Dros (MeteoConsult) heeft het in de Volkskrant van vanochtend alleen over 'sluierwolken.
   De belangen van de luchtvaartsector zijn bij onze weerkundigen in goede handen.

Hartelijke groet,
Robert van Waning
Amstelveen
www.contrails.nl
www.meteologica.nl


Stikstofkaart van KNMI doet geen goed bij de querulanten
de Volkskrant, Kennis, 22 oktober 2005 (pagina K05)
Martijn van Calmthout

Een geweldig actiemiddel? Of misleiding? Er is rumoer over de NOx-kaartjes die het KNMI sinds deze week dagelijks publiceert. Want maskeert de luchtvaart niet het verkeer?
Door Martijn van Calmthout

Als er iemand kan zeuren vanuit de milieuhoek dan is het wel Robert van Waning, particulier strandhuisjesverhuurder in Zandvoort en zelfbenoemd vliegtuigstrepenwaarnemer te Amstelveen. Geen redactie in Nederland die niet nu en dan een e-mail krijgt over de manier waarop in Nederland een enorm milieuprobleem wordt verzwegen.
   Dat probleem is dat het intensieve vliegverkeer (over Amstelveen) sluierbewolking (over Zandvoort) veroorzaakt. En het schandaal is dat de weermannen en vrouwen ('weerpraatjesmakers als Marjon de Hond') net doen alsof die contrails natuurlijke sluierbewolking zijn. Wat natuurlijk gebeurt om de belangen van Schiphol en de vliegindustrie te beschermen. Kranten drukken lucratieve advertenties af van KLM en anderen, dus die hoor je ook niet over het schandaal.
   Deze week is Van Waning met een nieuw offensiefje begonnen. En opnieuw heeft het KNMI het gedaan. Sinds dinsdag publiceert het KNMI in De Bilt dagelijks op de website een kaartje van de NOx concentraties boven Europa, kortweg de luchtvervuiling, omdat stikstofoxides nauw betrokken zijn bij het ontstaan van smog en mist. Dinsdag was vooral Midden-Nederland een van de smerigste plekken in Europa.
   Vergelijkbare beelden van Europa van de satelliet Envisat wekten eind vorig jaar volop verontwaardiging, al was het volgens deskundigen geen nieuws dat Nederland - ingeklemd tussen industriegebieden - kampioen vuile lucht is. Dagelijks publiceren geeft de milieubeweging dus elke dag argumenten om te pleiten voor strikter milieubeleid, vooral rond het verkeer.
   Maar Van Waning denkt daar heel anders over. Want de metingen van het instrument OMI, dat het KNMI vanuit de ruimte de gegevens over de stikstofvervuiling verschaft, werken alleen goed als er niet te veel bewolking is. En dus, zegt de vliegtuigstrepen-activist in een mail aan milieuvrienden en media, maskeert het ene milieuprobleem het andere. Vliegtuigstrepen verhullen verkeerssmog.
   Precies, valt bijvoorbeeld Jan Juffermans van het milieu-educatiecentrum De Kleine Aarde in Boxtel hem bij in een e-mail aan alweer de halve wereld. Het is een schandaal. 'Het lijkt erop dat er bewust wordt misleid.'
   Bij het KNMI valt OMI-expert dr. Pieternel Levelt haast van haar stoel. Bewust misleid? Dat bewolking de metingen kan blokkeren is bekend en ook in de persberichten gemeld. Alleen zijn contrails bij lange na niet dicht genoeg om OMI het zicht te ontnemen.
   Levelt: 'We zijn juist heel soepel. Pas bij 50 procent zicht wordt het kaartje grijs. Terwijl dat de nauwkeurigheid van de metingen beperkt. Dinsdag was het helder, maar hadden we wel strepen en toch duidelijk signaal. We hebben er zelfs verbazingwekkend veel reacties op gehad.' Verontruste reacties. Over onze vuile lucht.

Copyright: de Volkskrant
PDF-versie:
https://www.volkskrant.nl/vk-online/20051022/pages/04005/articles/VOK-20051022-04005002.pdf


Mijn e-mail van 18/10 jl was dus een reactie op alle onkritische aandacht die o.a. NOS, VPRO, Volkskrant, en NRC Handelsblad hadden besteed aan de kaart met gemeten luchtvervuiling (op grondniveau) op de website van het KNMI. Niet ��n journalist had zich afgevraagd hoe het nu zat met de luchtvervuiling door vliegverkeer en of dit niet de waarnemingen en metingen vanuit satellieten bemoeilijkte, met name als er veel luchtvaartbewolking (-smog) is.

Martijn van Calmthout (chef Wetenschap van de Volkskrant) had zich kennelijk ge�rgerd over de zin in mijn e-mail van 18/10 die ik voor alle duidelijkheid hierboven vet heb gemaakt. Daarin noem ik de stikstofkaart van het KNMI echter niet 'misleidend'. (Ik ben juist blij met �lle aandacht voor iedere vorm van luchtvervuiling!) Ook Jan Juffermans van De Kleine Aarde had dit in een instemmende reactie alleen de algemene verdoezeling door meteorologen van vliegtuig bewolking misleidend genoemd, en n�et de NOx-kaart van het KNMI. Wat Van Calmthout schrijft is dus pas echt misleidend. 

In mijn rondschrijven per e-mail wijs ik er alleen op dat bij alle aandacht voor luchtvervuiling op grondniveau door (voornamelijk) het wegverkeer de vervuiling en verstoring van hogere luchtlagen door het luchtverkeer niet buiten beschouwing mag blijven. Die kan namelijk wel eens n�g verstrekkender gevolgen hebben voor weer, klimaat en zonlicht. Als het KNMI mededeelt dat zijn NOx-kaarten niet gemaakt kunnen worden als er te veel bewolking is, dan is dit natuurlijk een schot voor open doel voor 'zelfbenoemde vliegtuigstrepenwaarnemer'.

Er stonden meer storende onjuistheden in het verhaal van Van Calmthout. Iedereen die deze website wel eens heeft bekeken of ooit een e-mail van mij heeft ontvangen, weet dat ik mij niet alleen zorgen maak over vliegtuigen boven Amstelveen of vliegtuigstrepen boven Zandvoort.
Het is erg flauw om het alleen maar te hebben over 'vliegtuigstrepen' als ik al vele jaren juist aandacht vestig op de permanente laag hoge bewolking die door vliegverkeer wordt veroorzaakt, op het dumpen van grote hoeveelheden waterdamp (ijskristallen) en condensatiekernen in hoge luchtlagen en op de waarschijnlijke gevolgen hiervan voor weer, klimaat en kwaliteit en kwantiteit van het zonlicht dat het aardoppervlak bereikt.

Ik verhuur trouwens geen strandhuisjes, en zeker niet in Zandvoort. Martijn van Calmthout was duidelijk uit op maximale belediging, ridiculisering en diffamering. Maar wat doe je er tegen?

Van Calmthout was duidelijk ook niet gelukkig over de opmerking dat de belangen van de luchtvaartindustrie in goede handen zijn bij Nederlandse weerkundigen. Behalve op mijn herhaalde constatering dat zij consequent de door vliegverkeer veroorzaakte luchtvervuiling en bewolking negeren of versluieren of ronduit negeren, baseerde ik mij op een paginagroot artikel in De Telegraaf van 18 december 2004. Hierin had Martijn Koolhoven geschreven over Nederlandse weermannen en -vrouwen die door de luchtvaartafdeling van Stork waren ingehuurd voor het f�teren van hoge ambtenaren van de rijksoverheid en bobo's van de luchtvaartindustrie tijdens copieuze zeiltochten op het IJsselmeer: 

"Het lobbycircus van Stork wordt mede drijvende gehouden door de Nederlandse weermannen en -vrouwen. Zo monsteren o.a. Monique Somers (KNMI, ex-NOS Journaal), Helga van Leur (RTL Nieuws), Marion de Hond (NOS Journaal), Margot Ribberink (RTL Nieuws), Reinier van den Berg (MeteoConsult, RTL Nieuws) en John Bernard (RTL Nieuws) aan." 
De enige die afhaakt is Diana Woei: "Ik werd gebruikt als vermaak op zo'n schip."

Dit verhaal verklaart enigszins de collectieve blindheid van Nederlandse weerkundigen voor meteorologische gevolgen van luchtverkeer. Weer en klimaat zijn lucratieve handel, derivaten, interessant voor investeerders en handige ondernemers. Het product klimaat is te koop voor de hoogste bieder. Luchtvaartsmog past niet in het verkoopverhaal.

Het merkwaardige is dat dit artikel niet meer langs de normale weg te vinden is in het archief van De Telegraaf. Als men daarin via de website www.telegraaf.nl zoekt op "martijn koolhoven" dan komen er vele pagina's met artikelen van zijn hand, maar niet zijn verhaal over de belangenverstrengeling van Nederlandse weerkundigen met de luchtvaartindustrie. 
De zoekwoorden "Stork +lobbycircus" levert veel hits, maar niet het kritische verhaal van Martijn Koolhoven. Dat is toch merkwaardig?

Naar Media (02)


Terug naar Index van Research en Teksten

   

Contrails are Bad News

E-mail naar info at domeinnaam