Contrails = Luchtvaartsmog (Aviation Smog)

(Under construction)


Weerkundigen versluieren Vliegtuigsmog.

(Meteorologists euphemize aviation smog.)

https://www.meteologica.nl


12 april 2007:
"Verder zit er een beetje sluierbewolking. Nou, daar letten we verder niet op."

Meteorologists rather ignore and even deny the effects of airtrafic on our sunlight, weather and climate. The Dutch word for 'veil' is 'sluier'. In Holland the popular name for cirrus (veil-like clouds at high altitude) is 'sluierwolken' or 'sluierbewolking'. Contrails (condensation trails) that aircraft produce at heights of 9 to 13 kilometer, weave a web of cirrus clouds around the world. Their shape and thickness depend on atmospheric conditions, but even when contrails seem to 'disappear', the exhaust fumes (and their effects) are always there! Whatever the appearences of contrails and aviation cirrus, meteorologists always call them 'sluierwolken' (veilshaped clouds), making the public believe the origin of this kind of high smog is natural and not human. 

Luchtvaartsmog bederft ons zonlicht, het weer en het klimaat, wereldwijd.
(Aviationsmog spoils our sunlight, weather and climate, worldwide.)


'Sluierbewolking' of luchtvaartsmog?

Wees eens eerlijk..

1995 - 2021


Aviationsmog 2018
2018

2019
Vliegtuigsmog in 2020
2020

2021
Vliegtuigsmog in 2014
2014
Vliegtuigsmog in 2015
2015
Vliegtuigsmog in 2016
2016
Vliegtuigsmog in 2017
2017
Vliegtuigsmog in 2010
2010
Vliegtuigsmog in 2011
2011
Vliegtuigsmog in 2012
2012
Vliegtuigsmog in 2013
2013
Vliegtuigsmog in 2006
2006
Vliegtuigsmog in 2007
2007
Vliegtuigsmog in 2008
2008
Vliegtuigsmog in 2009
2009
cc-20020110-113616.jpg (30550 bytes)
2002
Vliegtuigsmog in 2003
2003
Luchtvaartsmog in 2004
2004
Vliegtuigsmog in 2005
2005
Vliegtuigsmog 1995-1995
1995-1999
Vliegtuigsmog in 2000
2000
Luchtvaartsmog in 2001
2001
Vliegtuigsmog - Selectie
Contrails = Aviationsmog Selection
Weermannen en -vrouwen versluieren luchtvaartsmog.
Weerkundigen versluieren luchtvaartsmog

Luchtvaartsmog op 5 augustus 2013, zomaar een zomerse dag.

Stelling: hagelstenen worden groter door luchtvaartsmog. Aviation-smog makes hailstones bigger. 

'Vliegtuigstrepen, een prachtig gezicht!' (NOS-weerman op op 6 januari 2015.)


The word Contrail stems from 'condensation' and 'trail'. Aviationsmog (that's what it really is) is caused by airtraffic at great heights. Each day, jetengines of airplanes dump vast amounts of water (ice), CO2, soot particles (condensation nuclei), aerosols and chemical substances. Airtraffic thus not only alters the properties of the higher regions of our troposphere but also all the regions below, right down to groundlevel. This extra layer of man-made high-altitude smog probably infuences weather, climate and the quality and quantity of the sun's radiation that reaches the surface of Earth ('global dimming.'). Aviation-smog is responsible for more clouds, rain, drought, bigger hailstones (megacryometeors), a stronger greenhouse effect (global warming), and, maybe, even gives extra power to hurricanes. Still, aviation-smog does not get the scientific and political attention it deserves.

Many links on the pages of https://www.contrails-research/index.htm are no longer valid, alas, buth these pages still contain a lot of information.


Meteorologists ignore Aviation Smog. Meteorologen versluieren luchtvaartsmog.

Meteorologists ignore contrails and aviationsmog, and their effect on sunlight, weather and climate. They rather veil the 'inconvenient truth' that aviation is bad for our climate. 

Weerkundigen versluieren luchtvaartsmog en het effect daarvan op zonlicht, weer en klimaat. Kijk maar eens naar de Erwin Kroll Show in het NOS Journaal van 12 april 2007

'Contrails do not cause rain or hinder the sun, so they are not worth mentioning'
According to meteorologist Koen Manders of MeteoConsult contrails just have an esthetic influence on the way the sky looks: 'As contrails do not cause any rain, diminishment of clarity, or blocking of the sun, they are not worth mentioning'. 

"Geachte Robert van Waning, 
Terecht merkt u op dat condensstrepen van vliegtuigen meer en meer het beeld van het zwerk bepalen. Echter mijns inziens zijn zij alleen van invloed op het esthetische gehalte ervan. De Volkskrant wil echter een zakelijk weerbericht. Aangezien contrails geen neerslag, zichtbelemmering of belemmering voor de zon veroorzaken, zijn ze niet vermeldenswaard." 
Koen Manders, MeteoConsult, Wageningen, 12 november 1997.)

Veilclouds' ('sluierwolken')

"Beautiful weather today, with a full  sunshine. There are some high veilclouds, but they are thin, so the sun can easily shine through them,"  (Public Broadcast NOS, May 26th, 2005.)

The picture above shows the reality: Aviation smog covered the sky that, without aviation, would have been cloudless and blue. Meteorologists rather ignore facts that are bad for their business.

("Het blijft vandaag schitterend weer. De zon schijnt volop. Er is wat sluierbewolking, maar die is dun, zodat de zon daar gemakkelijk doorheen schijnt." (NOS Radio 1 Journaal, 26/5, 12:30 uur))

cc-20040629-083828.jpg (48311 bytes)

cc-2006-10-17 Marjon de Hond 01.jpg (72553 bytes)

"Strak blauw is de hemel niet, want zo nu en dan trekken er hoge sluierwolken voorbij. "De zon heeft hier echter geen last van." (NOS Radio 1 Journaal, 20 februari 2004.) Op Meteologica.nl kunt u zien hoe de lucht er in werkelijkheid uitzag: vol luchtvaartsmog.

"Er was vandaag nauwelijks bewolking te vinden." (Marjon de Hond, NOS Journaal, 17 oktober 2006.)
Het was voornamelijk van die hoge sluierbewolking. (Zie de rechter foto hierboven.) De meeste weermannen en -vrouwen van de Nederlandse media beschouwen luchtvaartsmog het liefst als een kosmetisch verschijnsel, als 'onschuldige sluierbewolking die geen naam mag hebben'. Weerkunde is Weerhandel geworden, en commercie en objectieve berichtgeving verdragen elkaar nu eenmaal slecht. Luchtvaartsmog is slecht voor de handel.

cc-20070106-214254.jpg (169122 bytes)

'Some veilclouds. They're not worth noticing.'
"Verder zit er een beetje sluierbewolking. Nou daar letten wij verder niet op," zegt weerman Erwin Kroll, NOS Journaal van 12 april 2007

.

'Here we only see some high veil clouds..'
"Hier zien we alleen wat hoge sluierbewolking,'
vertelt weerman Marco Verhoef, 
NOS Journaal, 1 januari 2007

.) 


Zondag 4 september 2005,
15:13 uur.

Maandag 5 september 2005,
09:11 uur.

"De zon schijnt voluit. Alleen wat dunne sluierwolken sieren de hemel," zegt de weerdame van NOS Radio 1 Journaal op zondag 4 sept. 2005, 08:30 uur. Kennelijk houden weerkundigen wel van die slierten vliegtuigsmog en van de fletse kleur die zij aan de hemel geven.

"Eerst komt er nauwelijks bewolking voor,
vertelt de weerdame van NOS Radio 1 Journaal op
maandag 5 september 2005, 08:30 u. In werkelijkheid was de lucht vrijwel compleet bedekt met vliegtuigwolken (luchtvaartsmog). Kijk zelf maar.


Zaterdag 9 september 2006, 
12:19 uur,  in Gent (Belgi�), zuidwest van Nederland

Zondag 9 september 2006, 
16:20 uur, in Amsterdam.

"Vanmiddag en vanavond schuift er vanuit het zuidwesten wel wat dunne sluierbewolking binnen, maar dat mag geen naam hebben."
(Klaas Dros (MeteoConsult) in de Volkskrant, 
zaterdag 9 sept. 2006.)

"Morgen (10/9) zijn er eerst nog hoge wolkenvelden, zogeheten cirrusbewolking, maar in de loop van de dag wordt het steeds zonniger."
(Klaas Dros (MeteoConsult) in de Volkskrant, zaterdag 9 sept. 2006.)


"Vandaag is dus vooral veel zon, al is de lucht wat minder diep blauw dan in het afgelopen weekeinde,"
schreef Klaas Dros (MeteoConsult) in de Volkskrant op maandag 11 september 2006. Wat weerkundigen tegenwoordig 'diep blauw' noemen, is op de foto's hierboven te zien..

"Een zeer fraaie zonsondergang, veroorzaakt door hoge sluierbewolking," stond in de "Weeratlas" bij een foto van luchtvaartsmog. Als weerkundigen luchtvaartsmog niet willen zien, of het alleen maar 'mooi' en 'sierlijk' noemen, dan hoeven wij van die kant weinig steun te verwachten voor vermindering van deze ernstige vorm van luchtvervuiling. De luchtvaartindustrie heeft de meteorologie in haar zak gestopt. En wie een kritische kanttekening plaatst bij een persbericht van het KNMI, kan rekenen op een een smadelijk artikel van de Chef van de Wetenschapsredactie van de Volkskrant, Martijn van Calmthout. 

cc-20061013-203400.jpg (174226 bytes)    images/contrails-20061013-203434.jpg


Volgens Weerman Gerrit Hiemstra biedt luchtvaartsmog een 'prachtig kleurenspel'

Weerman Gerrit Hiemstra in het NOS Journaal: "Het weer zag er ook vanmorgen mooi uit. Dat is mooi te zien op deze foto, die vanmorgen  in Rockanje werd gemaakt. Een prachtig kleurenspel, en die mistbanken die u ziet, die horen ook echt bij het weertype dat wij hebben en de komende dagen ook zullen houden." (NOS Journaal, 13 oktober 2006, 20:20 uur.) Ook op 15 januari 2007, toen de hemel compleet bedekt was met luchtvaartsmog, zal Gerrit Hiemstra alleen maar 'mooie hoge bewolking die langstrok'.

Contrails: Vliegtuigstrepen of luchtvaartsmog?

Gelukkig zijn er ook kritische en onafhankelijke weerkundigen voor wie contrails geen verwaarloosbaar verschijnsel is en die openlijk rekening durven houden met de mogelijkheid dat deze ontwikkeling wel degelijk gevolgen kan hebben voor het weer, de zonnestraling die de aard bereikt en uiteindelijk wellicht ook voor het klimaat. Kees Floor, die als weerkundige verbonden was aan het KNMI en die nu o.a. redacteur is van
'Het Weer Magazine', is hier een voorbeeld van. Hij schreef 'Contrails: Vliegtuigstrepen of luchtvaartsmog?' in Het Weer Magazine (2008, nr. 2). 

The cloud with a dangerous secret
Atmospheric beauty is becoming more common - and that is bad news for the environment.[..]
Besides causing beautiful opalescent colours, nacreous clouds' tiny ice crystals also act to encourage chemical reactions between ozone and the chlorine and bromine that we have introduced into the atmosphere by our use of substances such as chlorofluorocarbons (CFCs) in aerosols and fridge mechanisms."
(Gavin Pretor-Pinney in The Guardian, Thursday August 3, 2006.)

'Airplane flight could be 50 times worse for the climate than a car driven the same distance'
Personal cars drive the conversation about transportation's impact on climate change, but some estimate that an airplane flight could be 50 times worse for the climate than a car driven the same distance. Airplanes, like cars, release carbon dioxide, but each flight also releases nitrogen oxides, water vapor and particulates that can contribute to global warming. When released at high altitude these other emissions usually amount to more than half of a plane trip's contribution to climate change.
('A small electric plane demonstrates promise, obstacles of climate-friendly air travel, Yale Climate Connections, 26.07.2019)

Night flights give bigger boost to global warming
Aircraft contrails - the streams of water droplets and ice that form when hot exhaust meets cold, moist air - can persist for many hours, spreading to an average width of 2 kilometres before dispersing. They are known to contribute to global warming by trapping the infrared radiation emitted from the Earth's surface (New Scientist, 19 October 2002, p 6). 
Nicola Stuber of the University of Reading, UK, and her colleagues used computer models to study the warming effect of contrails created by aircraft entering the North Atlantic flight corridor over south-east England. This showed, as expected, that winter flights make a disproportionate contribution to warming because winter weather favours the formation of contrails.
Bob Noland of Imperial College London, who also works on contrail-induced warming, says this research should help persuade a sceptical aviation industry to address the issue.
(Source: New Scientist.)

Telescopes 'worthless' by 2050. 
Ground-based astronomy could be impossible in 40 years because of pollution from aircraft exhaust trails and climate change, an expert says. Aircraft condensation trails - known as contrails - can dissipate, becoming indistinguishable from other clouds. If trends in cheap air travel continue, says Professor Gerry Gilmore, the era of ground astronomy may come to an end much earlier than most had predicted. Aircraft along with climate change will contribute to increased cloud cover. (Paul Rincon, BBC News.)

Are Skies Dimming Over Earth?
Scientists have long argued that human activity may be warming the Earth through a process known as the greenhouse effect. Now studies show we may also be having a different kind of impact: global dimming. Researchers have found the amount of sunlight hitting the ground over China dropped by 3.7 watts per square yard over the last 50 years. (ABC News- February 9, 2006)


Aviation Smog is a global problem

'Dear Robert, I came across your excellent website today, after my sunbathing (a rare opportunity) was ruined by jets. I was so annoyed, I made a picture gallery of today's sky. Keep up the good work. Best regards, Patrick Taylor. '

 

With contrails and skysmog, aviation shows its ugly face.

Schiphol (Amsterdam Airport) on August 27th, 2005: 
A new runway for a runaway industry.

Il est (encore) temps de reagir.

Cette photo satellite a ete prise par une journee sans nuage (d'origine naturelle).

NASA's Astronomy Picture of the Day: October 13th, 2004.

Artificial clouds made by humans may become so common they change the Earth's climate. The long thin cloud streaks that dominate the above satellite photograph of Georgia are contrails, cirrus clouds created by airplanes. The exhaust of an airplane engine can create a contrail by saturating the surrounding air with extra moisture. The wings of a plane can similarly create contrails by dropping the temperature and causing small ice-crystals to form. Contrails have become more than an oddity - they may be significantly increasing the cloudiness of Earth, reflecting sunlight back into space by day, and heat radiation back to Earth even at night. The effect on climate is a topic of much research.


Chemtrails?

I don't think so. With it's 'normal' and totally accepted cause, aviation smog is bad enough as it is.My name is Robert C. VanWaning. I was born in New Orleans (U.S.A.), in 1942. That once beautiful city has fallen victim to environmental carelessness and a general underestimation of Nature's forces. My wife and I live in Amstelveen in The Netherlands (Holland). I am not a meteorologist or in any other way an expert in this field, just someone noticing undesirable developments that are generally being ignored by politicians, media and even by meteorologists..


Contrails zijn vliegtuigstrepen. "Sluierbewolking" is meestal luchtvaartsmog.
Vliegtuigwolken en luchtvaartcirrus worden veroorzaakt door het drukke vliegverkeer. Vliegtuigen verbranden veel kerosine en laten in de hogere luchtlagen dus ook veel uitlaatgassen achter. Die zijn eerst nog heet, maar zij condenseren snel en bevriezen tot streepvormige wolken van ijskristallen, roetdeeltjes en andere troep. Die condensatiestrepen blijven vaak hangen en kunnen dan heel groot worden. Onder andere omstandigheden waaien zij uit elkaar en vormen dan een laag 'sluierbewolking'. Men noemt die strepen 'contrails', een samentrekking van 'condensation' en 'trail' (spoor).

Op deze website vindt u o.a.foto's van contrails, die ik sinds 1995 heb genomen. Het kan zijn dat u nog nooit hebt gehoord dat het vliegverkeer bewolking veroorzaakt. Weerkundigen versluieren namelijk liever bewolking die door vliegverkeer wordt veroorzaakt.

Wetenschap en journalistiek weten het allemaal nog niet zo zeker.

"Ongeforceerd kan het nu verder naar een ander klimaatprobleem waarvoor lezer Robert C. van W. in Amstelveen al vele jaren en in wisselende toonaard aandacht vraagt: de toenemende hoeveelheid vliegtuigsporen aan de hemel. Van W. ziet in de condensstrepen ('contrails'), die op nare dagen makkelijk uitgroeien tot hemelbedekkende sluierbewolking, het bewijs dat het vliegverkeer het klimaat rechtstreeks beinvloedt. Al een jaar of vijf maakt hij foto-opnamen als het weer heel erg is, en het AW-docucentre bezit inmiddels een fraaie collectie. Sinds Van W. het abonnement op NRC Handelsblad beeindigde is de stroom wat verminderd, maar opdrogen zal hij zeker nooit. En Van W. is niet de enige, ook uit de kop van Overijssel komt regelmatig de vraag: wordt dat broeikasgedoe niet te zeer in theoretische sferen getrokken, we kunnen toch gewoon zien dat er door verbranding van fossiele brandstoffen meer wolken ontstaan, dus dat het klimaat verandert. Meer is toch niet nodig?"

(Karel Knip in NRC Handelsblad, 19 sept. 1998) 
NRC Handelsblad, Columns van Karel Knip


In het (niet beveiligde) NEWI Meteo Fijnaart: Weerkundig woordenboek vindt u definities en omschrijvingen uit de meteorologie, zoals  Aerosol (Ze zijn van grote betekenis in de atmosfeer, waar ze onder meer een belangrijke rol spelen bij de condensatie van waterdamp tot waterdruppels en de vorming van ijskristallen. Aerosolen treden dan op als condensatiekernen.), Contrail, Persistente contrail, Cirrus (Ci) (Vederwolken. Behoort tot de categorie van de hoge wolken (meestal boven de 6km). Cirruswolken vertonen vaak een vezelige, vaak gesluierd uiterlijk. Ze bestaan geheel uit ijskristallen., Cirrostratushalo's, Cirrocumulus (Cc), Condensatie, Condensatiekernen, Condensatieniveau, Condensatietemperatuur, Condensatiewarmte, Condenseren, VerdampenIn cloud scavenging (De aanwezigheid van polluerende deeltjes in de atmosfeer (o.a. condensatiekernen) binden waterdamp waarna druppeltjes worden gevormd en de wolk 'regent uit'. De lucht wordt 'gereinigd'.),Industriële cumulus (Soms te zien in het Botlek-gebied. Door de uitstoot van warmte en vocht ontstaat op beperkte schaal convectie, waardoor in een overigens strakblauwe hemel alleen boven het industriegebied enkele cumulus-wolken ontstaan. Een enkele keer kan daar zelfs een kleine bui uit vallen.) IJswolk (Wolk waarin alleen maar ijskristalletjes voorkomen. Boven het nulgraden niveau zijn de wolkendruppels in onderkoelde toestand. Hoe lager de temperatuur in de wolk, des te groter de kans dat de onderkoelde waterdruppels bevriezen. Boven een zekere hoogte (niveau) zal al het onder koelde water overgaan in ijs. De temperatuur waarbij dat gebeurt, varieert sterk van wolk tot wolk, namelijk van -15 tot -40 graden Celsius. In de meeste wolken zullen echter bij een temperatuur lager dan -23 graden Celsius alleen maar ijskristallen voorkomen.), IJsdriehoek, Tropopauze (De bovenste begrenzing van de troposfeer. Bevindt zich op een hoogte van circa 15km. Daarboven bevindt zich de Stratosfeer.), Troposfeer (De onderste laag van de dampkring. Boven de polen ong. 8 km dik; boven Nederland (op 52 graden N.B.) ong. 12 km dik en in de tropen ong. 16 km dik.)

Toelichting en Commentaar,:  door Wim Haenen (oud-leraar milieukunde): 
"Wie vaker dan incidenteel van het vliegtuig gebruik maakt weet dat er boven grote steden vaak een deken van stofdeeltjes hangt die bij een wolkenloze hemel goed te zien is. Wetenschapsmensen, IPCC-bobo's en redacteuren van wetenschappelijke tijdschriften reizen regelmatig met het vliegtuig van de ene klimaatconferentie naar de andere en het zal hun ongetwijfeld opgevallen zijn, maar ze willen geen slapende honden wakker maken."


The filenames of the pictures contain dates (yyyymmdd) and times (hh:mm:ss): 
Contrail&Cirrus picture cc-20040826-130533.jpg was taken on August 26 at 13:05:33 hour.

You are free to use the pictures for legal purposes on the condition that their source is mentioned each time.

This collection of contrail-pictures is not at all complete. Contrails and  aviation-cirrus (-smog) appear on many more days, but I am not always in the postion to take pictures. Also, under many circumstances this kind of man-made, unnatural cirrus-cloudiness is hardly visible, sometimes because lower clouds block the sight, but often because of little contrast with the milky-blue background of the sky. This whiteness is a result of a high level of moisture (ice-crystals) in the higher regions of our troposphere. Aircraft bring a lot of moisture to these altitudes..

Many links on the pages of https://www.contrails-research/index.htm are no longer valid, alas.


Robert C. van Waning
Amstelveen
The Netherlands

Mijn andere websites zijn:

www.amstelveenkanbeter.nl (Amstelveen Kan Beter.)

www.contrails.nl/luchtvaartsmog_2014  (Een selectie van foto's van vliegtuigsmog in 2014.)

www.meteologica.nl (Weerkundigen versluieren vliegtuigsmog ('hoge sluierbewolking'.)

www.wanhan.nl (o.a. Wandelreizen die wij hebben gemaakt.)

https://robertvanwaning.wordpress.com (voortzetting van mijn weblogs op Volkskrant Weblog.)

https://www.donqui.nl

Tel   +31 20 441 76 73

Please send your comments and suggestions to info @ this domain.

The End